Laboratorní stroje

 

 eqmenuico Vyjížděč kolejí COMBI – Umožňuje provádět zkoušky dle dle EN 12697-22 a TP 109 a předpisů platných v EU. Vzorky je možno temperovat vodou i vzduchem, průběh zkoušky je řízen a zaznamenáván PC.
 eq02ico Vyjížděč kolejí AIR – Umožňuje provádět zkoušky dle dle EN 12697-22 a TP 109 a předpisů platných v EU. Vzorky je možno temperovat jen vzduchem, průběh zkoušky je řízen a zaznamenáván PC.
 eq03ico Přístroj pro stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu dle platné EN – Skříň je kryta dvojsklem plněným inertním plynem pro snížení hlučnosti. Přístroj lze použít i pro promíchání směsi v piknometrech.
eq04ico Otlukový buben – „Los Angeles“ – Stroj pro provádění zkoušky otlukovosti kameniva. Kapotáž výrazně snižuje hlučnost zařízení.
eq05ico Odhlučňující skříň prosívačky – Stěny skříně jsou vyplněny třemi druhy hmoty pohlcujícími hluk. Krycí víko dotlačuje svou vahou těsnění, v otevřené poloze je víko drženo plynovými vzpěrami.
eq06ico Proctorův pěch – Přístroj k provádění zkoušky Proctor Standart a Proctor modifikovaný.
eq07ico Kolový zhutňovač – Přístroj simulující hutnění pneumatickými válci.
eq08ico Planograf – Zařízení měřící podélné nerovnosti vozovky.
eq09ico Segmentový zhutňovač – Stroj pro přípravu vzorků pro vyjíždění kolejí, případně trapezoidů pro únavové zkoušky dle EN 12697-33 a TP 109. Snadno a přesně lze dosáhnout požadované míry zhutnění vzorků.
eq10ico Kvartovací zařízení – Zařízení pro kvartaci sypkých materiálů.
 vrt3m Souprava pro odběr jádrových vývrtu – Možnost odběru vzorku ø100mm a ø150mm.
eq12ico Laboratorní míchačka – Zařízení pro přípravu směsi.
eq13ico Promíchávač pyknometrů – Jednoduché zařízení k promíchání až 4 pyknometrů najednou.
eq14ico Hydraulická stolice – Pro uvolnění Marshallových vzorků z formy.
eq15ico Měřící klíny a latě – Pro měření nerovností vozovky.
eq16ico Pískový objemoměr – Pro zjištění parametru D.
eq17ico Plastový exikátor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>